DO – Put

SHODO„U Japanu su neke od tradicionalnih i svakodnevnih aktivnosti (npr. priprema čaja, aranžiranje cveća, pisanje) još od davnina postale predmet pažljivog proučavanja. Ljudi veoma posvećeno prilaze studiranju tradicionalnih načina na koji se priprema čaj ili izvode pokreti četkicom za pisanje ili mačem. KADO

Stoga usavršavaju svoje pokrete i svoj pribor i traže mogućnosti da se izraze kroz celishodan i skladan pokret ili postignu oblik i ravnotežu celine, izbegavajući bilo koju tenziju ili napor. Njihovi vešti i stilizovani pokreti dostižu nivo istinske kreativne umetnosti.

No, ni tu nije kraj njihovih proučavanja. Ova umetnost biva produbljena do nivoa sagledavanja u jednostavnim oblicima istinski univerzalnih principa koji se odnose na sam život. Tea_ceremonyNa tom stupnju pokreti četkicom po pirinčanom papiru postaju SHO DO – Put četkice, a umetnost raspoređivanja cvetova u skladnu celinu postaje KA DO – Put cveta. Ove DO forme, ili gledanja na život predstavljaju tradicionale načine sagledavanja sveta i čovekovog mesta u njemu. U isto vreme one su i izraz posvećenosti principu univerzalne jednostavnosti.“

Po H.E. Devey, Japanese Yoga: The Way of Dynamic Meditation

 

DO - Put by