Ovde i sada

Vi i ja nismo isti. Ako ne možete da nađete sopstveno rešenje za vaš život, bićete paralisani, nesposobni da se krećete.ichi e ichi go

Kako stvaraš svoj život, ovde i sada?

Filmska traka se odvija; ako je zaustaviš slika postaje statična, nepokretna.

Kreativnost i koncentracija energije su zajednički imenitelj kako borilačkih veština tako i Zena. Ako koncentrišeš „ovde i sada“, ostajući neprekidno u dodiru sa osnovnom energijom u telu, onda možeš biti posmatrač dešavanja, sa dovoljno energije da se pozabaviš iskrslim problemima.

Ako otvorite ruku, možete da dohvatite bilo šta; a ako je zatvorite, u nju ne može ništa da stane. Kod borilačkih veština poenta je prodreti u elemente i fenomene, a ne projuriti pored njih. Tako su borilačke veštine u suštini muški orijentisane, zbog toga što je muškarac taj koji prodire u ženu.

Ali danas, u ovom našem dobu, svi žele da sačuvaju energiju, a jedva da su napola živi. Uvek polovični, nikad celi. Ljudi su napola živi, poput mlake vode.

Morate naučiti da prodrete u život.gesoji dojo

Tajna borilačkih veština je, znači, naučiti usmeriti um, rju gi, vaspitati ga u duhu ispravnog delovanja. To je osnov fizičkih tehnika. Um mora postati supstanca. Um je supstanca bez oblika, ali ponekad ima oblik.

„Kada aktivnost uma ispuni litav kosmos, prostor između neba i zemlje, i kada znamo kako da ugrabimo priliku koja nam se pruža, tada možemo svaki sudbinski obrt da preokrenemo u dobitak, izbegnemo nesreću i kroz jednu stvar započenomo beskonačno mnogo stvari.“ To znači da u borbi naš um ne sme da bude pod uplivom bilo kakvih kretnji protivnika niti delovanja njegovog tela ili uma. Um mora da se kreće slobodno, bez želje da napadne protivnika, a da pritom ipak ne skrene pažnju sa njega. Protivniku moramo u svakom trenutku da posvećujemo potpunu pažnju.

Ista stvar važi i za svakodnevni život. Neki ljudi ne razmišljaju ni o čem drugom osim o novcu zato što pretpostavljaju da njime sebi mogu da ispune svaku želju i reše svaki problem, pa zato zbog novca gube svoju čast. Drugi ljudi ćele „počasti“ i zbog njih gube sav svoj novac. Neki ljudi su opsednuti ljubavlju i zbog nje gube i novac i energiju. A ipak sreća nikad nije samo na jednoj strani.

Moramo kreirati sopstveni život, moramo se osloboditi, postati nevezani, jednostavno usresređeni na ovde i sada: sva tajna je u tome.

„Mesečev odraz na površini reke neprekidno se kreće. Ipak mesec sija i nikuda ne ide; on stoji ali se kreće.“ To je vrlo kratka pesma o tajni zena i borilačkih veština, ali istovremeno i veličanstven koan.gyoen 1

Reka nikada ne teče unazad. Voda protiče, protiče, protiče,… ali mesec stoji. U borbi um mora da bude nalik na mesec, dok telo i vreme teku, teku, teku, poput vode u reci.

Sada se nikad ne vraća. U zazenu je svaki izdah jedinstven, sadašnji, i nikada se ne vraća ponovo. Naravno, vi možete da „uhvatite“ vaš dah ali ono što uhvatite nikada nije ono što se upravo dogodilo. Dah koji će uslediti kasnije nikad nije onaj koji je upravo prošao. juče je juče, a danas je danas. Razlikuju se.

Uvek kažem da moramo da budemo „ovde i sada“. Na taj način, ostajemo sveže, uvek novi. Jučerašnji zen nije isti kao i današnji. Zazen uvek mora da bude svež, „ovde i sada“. Dok traje zazen ne smete se odmarati, isto važi i za vežbanje borilačkih veština. Nije dobro raditi nešto polovično; vežbu morate da odradite celim bićem, morate da joj se u potpunosti predate. Ne smete da ostavite ni trunu energije u rezervi.

Koncentracija znači „sve napolje“, potpuno oslobađanje energije. Isto treba da bude u svakom činu vašeg života.

U današnjem svetu svedoci smo suprotne pojave: mladi ljudi su poluživi, polumrtvi. Ljihova seksualnost je, takođe, polovična, a ipak misle o seksu na poslu ili za vreme zazena, ili kad rade nešto treće, i tako je to sa svime što rade.

Ali ako ste istrošili svu vašu energiju, možete ponovo primiti u sebe novu energiju, tekući poput vode u potoku.

Ako nastojite da uštedite svoju energiju u borbi, ne možete pobediti. To je jedna od tajni borilačkih veština. Ne može se računati na vasu, odnosno samo na tehniku. Morate kreirati.

Ako bogataš stalno daje svom sinu novac, sin nikada neće naučiti da ga sam zaradi, dok će siromašan čovek uvek izmisliti neki način da se izdržava.

Borilačke veštine nisu pozorište niti zabava. To nije pravi budo. Kodo Savaki je obično govorio da je tajna borilačkih veština u tome što nema pobednika ni poraženog. Vi ne možete pobediti niti biti pobeđen. To nije isto kao u sportu.

U sportovima postoji vreme. U borilačkim veštinama postoji samo sadašnjost. U bejzbolu, na primer, igrač koji drži štap mora da čeka na hitac, on ima da računa na vreme. Njegova akcija nije trenutačna. Isto važi i za ragbi ili fudbal ili bilo koji drugi sport. Vreme prolazi i postoji vreme, pa makar i delić sekunde, da se razmišlja o nečem, dok se čeka. U borilačkim veštinama nema vremena za čekanje. Pobeda ili poraz, život ili ne-život, odluka o tome ne ostvaruje se u vremenu. Vi morate da živite sada, sada se odlučuje o životu ili smrti, i to u celosti.

Tajsen Dešimaru

Zen i borilačke veštine

Ovde i sada by