Put

Put 

Uvek je tako bilo, samo putujući učimo put; 
a da se putuje dobro, mora se imati nekakav utrt gaz.
 

forest at dawnKada se izveštimo u traženju staza,
nove se tada otvaraju ispred nas;
 
pa ih istražujemo jednu po jednu, kako nam
 
koja uputi zov.
 
 
Da naučimo put, vodiče sledimo.
 
Da proživimo put vodiči postajemo;
 
Ako smo vodiči, moramo znati kuda se može.
 
 
Da znamo kojom se drugom stazom može proći,
 
istraživati se mora;
 
a istraživači prolaze između staza
 
u sama presecišta znanog.
 
 
Ne uspnemo li se do visine svojih očekivanja,
 
Bedno padamo do visine svojih navika.

Autor: Jelena Drvendžija

 

Put by