Arhive oznaka: ki meditacija

Smirenost i samopouzdanje

Zbog čega se izgubimo pred javni nastup? Zašto nam se ruke tresu i glas nam postaje neprepoznatljiv? Da li se smirenost može uvežbati? 

“Događa se čoveku da mora govoriti pred velikom publikom. On napiše govor kod kuće, uvežba ga i zakazanog dana izađe na govornicu. Oči slušalaca počinju mu ličiti na uperene strele. U tom trenutku krv mu navire u lice, srce lupa i on ne vidi ništa više osim tamnih senki. Boreći se uspeva reći: „Ja, ja …“, i zatim završava: „… ne znam.“. Slušaoci počnu da se smeju.

S vremena na vreme svi mi srećemo ljude koji pocrvene, ne mogu izustiti ni reč pred drugima niti ih pogledati u lice. Zbunjeni su i smotani. Kada pokušaju da se saberu, još više se zbune.

Prvo da objasnim zbog čega ljudi ne mogu postići smirenost

Ljudska biće prirodno imaju smirenost. Međutim, usled velikog vezivanja za racionalnu stranu, pogotovo za nerazrešene nedoumice, zbog oklevanja da se izabere jedna od više sukobljenih kaimanu facemogućnosti postupanja, pažnja večine ljudi se usresređuje na glavu i njen sadržaj, misli počinju da se obrću sve brže i brže, sposobnost rasuđivanja pada, um vri, žeđ za kontrolom raste, ramena se dižu, celo telo postaje napeto, dah se skraćuje, srce ubrzano kuca i težište tela, koje je prirodno usmereno prema dole, „diže se“. Ki postaje slab, um zgrčen, javlja se i opšte uverenje da je čovekovo prirodno stanje uznemirenost, a da je svako ko uspe bpostići smirenost nešto više od čoveka.

Međutim, ako hoćete postići smirenost, najpre morate verovati, dakle odlučiti se za shvatanje da je čovekovo osnovno stanje upravo smirenost, kao što je osnovna činjenica da je težište tela ispod.

Telo će se staložiti, a um postići smirenost

Ako ne možete biti opušteni, redovno primenjujte Ki meditaciju. Dok beskrajno utišavate talase svesti, zapravo postižete smirenost. Samom Ki meditacijom ulazite u stanje smirenost. Kada ova staloženost dopre i potone u nesveno, primetićete da ostajete mirni čak i u opasnim situacijama.conrast unexpected

Sad ću vam objasniti kako da proverite da li ste postigli smirenost. Ovo može biti posebno korisno kad vam neposredno predstoji provera vaših sposobnosti.

Stanite uspravno, noge razmaknite za širinu ramena. Ruke razmaknite sa strane sa šakama blago savijenim u zglobovima i okrenutim prema telu. Zamahnite sada rukama tako da se susretnu u sredini, ispred vaših očiju. Ovo uradite dok izbrojite do 5. Neka vas vaš partner, u trenutku kad su vam šake u visini očiju, mekano zaustavi jednom rukom i neka ih gurne. Ako vas uspe gurnuti nazad, to znači da vam se težište ruku podiglo zajedno sa rukama, a takođe i tanden, što uzrokuje nestabilnost.

U drugoj vežbi neka vas vaš partner uhvati (dok ste u istom početnom položaju kao malopre) desnom rukom za prste vaše desne ruke i neka vam pomogne da na opušten način ponovo spojite šake u visini očiju. Kad kaže „Stop“, neka mekano oslobodi vašu ruku. Ako vam se prsti i za malo pomaknu, vaš partner moći će da vas gurne. U suprotnom, neće moći da vas pomeri, čak i ako koristi obe ruke, pa čak i ako stojite na jednoj nozi.

Telo je odraz uma

Ako je um potpuno miran, tada je mirno i telo. Um se ne može videti, ali se može odrediti njegovo stanje posmatranjem tela. Kad na reč „Stop“ zaustavite ruke i prsti vam ostanu potpuno mirni, to dokazuje da vam je um miran.Vežbe disanja

Pre nego što izađete na proveru sposobnosti (na pozornicu ispit i sl), sami probajte ovu vežbu i proverite zaustavljaju li vam se ruke meko i ostaju li mirne ispred očiju. Ako je to tako, onda vam je i um postigao smirenost. Izađite u ovom stanju, sa samopouzdanjem, na ispit. Lica prisutnih će vam biti vrlo jasna. Ako ih ima hiljadu, ne trebate gledati u sve. Izaberite jednu osobu u pravcu u kome gledate i obratite se njoj. Kad vam se oči pomere, obratite se drugoj osobi. Potpuno je nebitno obraćate li se jednoj ili hiljadam osoba. To je smirenost, bez straha.

Morate, međutim, raditi ovu vežbu često. Ako je uradite prvi put, ili samo u odlučnim trenutcima, nećete moći zaustaviti mekano šake. Morate vežbati svakodnevno kako biste bili sposobni da zadržite prste u potpuno nepomičnom položaju. Na osnovu svakodnevnog vežbanja bićete to u stanju da uradite i onda kad je potrebno. A kako ćete smiriti prste šake ako drhte? Uradite već opisanu vešbu. Tresite ih najbrže što možete 10 do 20 sekundi, pa kada prestanete, ostanite za trenutak tako. Zatim ponovite vežbu stavljanjem šaka ispred lica. Prsti će biti mirni. Ako brzo tresete ruke, prirodno ćete se smiriti. Ovo je drugi od četiri osnovna načela ujedinjenja uma i tela, a kao što sam ranije rekao, kad je jedan princip prisutan, zastupljena su i ostala tri. Ako ovo vežbate svakodnevno, uskoro ćete moći da budete spokojni i bez vežbi, jer je spokoj prirodno, osnovno stanje ljudskog bića.Smirenost i samopouzdanje

Međutim, najvažnije je da svake večeri vežbate Ki meditaciju. Ako vam je tanden kako list papira pričvršćen lepkom, u presudnom trenutku on će ispasti. Ali, ako vam je tanden, kao rupa izbušena bušilicom, tada će biti postojan. Beskonačno sabiranje tandena za polovinu slično je upotrebi najjače bušilice. Pribranost vas osposobljava da budete smireni u teškim i uznemirujućim okolnostima. Važno je da verujete da posedujete moć razvijanja.

Podsvest

Da biste postigli smirenost, važno je izmeniti i podsvesnu stranu. Budući da je vaše, vama svojstveno ponašanje u teškim situacijama navika, a to znači da je usađeno i u podsvest, kad god se nađete u takvoj situaciji, podsvest će prouzrokovati isti, nepovoljan način ponašanja, uznemirenost i rastresenost. Svesni deo je izgrađen od sadržaja nesvesnog. Zato ne možemo svesnim nalogom, samo mišlju, sprečiti uzbuđenje. To je kao da hoćete smiriti uzburkanu vodu rukom. Redovna Ki meditacija i zazen stvaraju novu, pozitivnu naviku koja prodire i u nesvesno i zaokuplja ga menjajući sadržaj, dakle postepeno smenjuje loše navike.

Međutim, još jedna vežba može ubrzati tok promene. Svesni ste u budnom stanju, dok je nesvesno sakriveno u dubinama sve do kritičnog trenutka. Nesvesno, s druge strane, vlada dok spavate, tačnije dok sanjate, a svesno se povlači.Pokušajte ovom vežbom izvući korist iz trenutka kad se ova dva stanja mešaju. Poruka koju svesno oblikujete baš pre nego što ćete zaspati, tone u nesvesno. Kada, na primer, čovek koji inače ustaje kasnije ujutru, želi da se probudi rano, u tri sata, da bi otišao na pecanje ili krenuo na put, on se diže tačno na vreme bez pomoći budilnika. Napomena da je potrebno probuditi se u određeno vreme ostaje u njegovoj podsvesti itera ga da se probudi u tačno vreme. Koristite istu taktiku. Stojeći ispred ogledala pre nego što legnete u krevet, recite na primer: „Ti se ne uzbuđuješ kad govoriš pred ljudima.“ NakamuraTempu TempukaiOvo sam naučio od Tempu Nakamure kad sam bio mlad. Kad se obraćate sopstvenom liku u ogledalu, nalog postaje snažan. Nemojte nikada govoriti: „Ja se ne…“. To slabi nalog, jer vam u ogledalu izgleda kao da ga neko drugi izgovara; obrnuto, kad vi govorite liku, tad se čini kao da se lik obraća vama. Kad ste usadili nalog, ne radite više ništa i odite pravo na spavanje. Bilo kakva dodatna delatnost oslabiće delovanje poruke. Nikada nemojte izgovarati više od jedne poruke za jednu noć. Potreban vam je samo minut. Bez obzira koliko ste zaposleni trebali biste za