Arhive oznaka: mushin

Keiko

kokyu

Aikido Keiko je japanski termin za Aikido trening.

Pod uticajem učitelja Hiroši Tade (9. Dan) u Aikido sali Dunav naročitu pažnju posvećujemo sledećim aspektima veštine:

Ki (Životna energija) Moguće ju je negovati, koncentrisati, usmeriti i sprovoditi.
Tanden (Centar) Uspostaviti i održavati ravnotežu i mir centra svog bića.
Kokyu (Disanje) Ciklično disanje i usklađivanje ritma udaha-izdaha i pokreta.
Hanmi (Stav) Kretanje i tehnika su ogledalo stava duha i uma, srca i iskrenog pozitivnog stava prema svetu.
Mushin (Nesputanost uma) Sposobnost pribiranja uma i nepomućene koncentracije duha.
Ukemi (Padovi) Primanje energije kretanja, sticanje sigurnosti i rasterećenosti od gubitka ravnoteže.
Ai (Uklapanje) Sinhronizacija, pravovremenost i usaglašenost brzine i sile sa kretanjem.
Taiso (Zagrevanje) Kombinacija pokreta opuštanja i disanja.
Jo / Boken (Štap / Mač) Vežbaju se samostalno i u parovima (kate).

Autor: Jelena Drvendžija