Arhive oznaka: osnovni pokreti u Aikidou

Tai-no-henko ili jednostavnost preokreta

U doslovnom prevodu, Tai-no-henko znači ’preokret telom’. To je jedan od osnovnih kretanja koje učimo u Aikidou: pripada ’osnovnim’ kretanjima; naoko deluje jednostavno; ne zahteva naročitu uvežbanost. Ne podrazumeva komplikovane korake, prehvate i veštu koordinaciju… Varka leži u tome što često zanemarujemo vrednost ovog jednostavnog kretanja i šta sve može da nas nauči. Tai no henko, umetnost preokreta

Zabeleženo je kako je O Sensei govorio da svaki trening valja započeti sa vežbanjem Tai-no-henko… I još da svaki put Tai-no-henko pokret radimo sa punom pažnjom.

Za početak, trudimo se da pravilno izvedemo pokret. Prste prednje noge dovedemo u ravan sa partnerovim stopalom i zatim čitavo telo rotiramo oko prednjeg dela tog stopala. Trudimo se da okret izvedemo precizno i fluidno, bez upotrebe snage… Kao i kada imamo boken u rukama, preciznost je od prevashodnog značaja.

Ali možda više od toga, svaki detalj ovog pokreta donosi svoja dublja pitanja. Recimo: 

  • Šta nam primicanje prednjeg stopala prema parteru umesto uzmicanja u stranu, govori o suštini postizanja harmonije?
  • Možemo li ostati pri svojim stavovima i u isto vreme izbeći konflikt sa nekim sa kim se ne slažemo?
  • Može li se ’preokret telom’ izvesti bez ’preokreta u glavi’?
  • Možemo li u istom trenu biti fleksibilni i savršeno precizni?

Ovakva pitanja izvode nas iz Aikido sale i prodiru u svaki aspekt našeg života. A odgovori koje nalazimo u svom životu čine da Aikido živimo kao svoj životni put.

Ostalo je takođe zabeleženo da je O Sensei govorio kako možemo učiti iz svega što vidimo, ako samo želimo. (Osmeh included!)

Autor: Jelena Drvendžija